Прашања?   моб. 071 315 039   milekostov@t.mk

БРЗИ ЦЕЛИ

Семинар Брзи Цели

Како да ги оствариш твоите ЦЕЛИ СЕКОГАШ!

Методите што ќе ти ги откријам, ги стекнав од трудовите на нивните пронаоѓачи. Тие се плод на 33 години истражувања и проверка во пракса.

Што ќе научиш тука:

–           Зошто не сме 100% успешни?

–           Единствената причина поради која не успеваш да си ја оствариш целта

–           5 водилки за правилно поставување цели кои ќе ги оствариш

–           7 предуслови да ја оствариш целта

–           11 методи како да ја оствариш целта

–           Како минатите искуства влијаат на твоето сегашно однесување?

и 5 начини како да се справите со нив.

–           Чекор по чекор практичен водич до остварување на целта, лесно и брзо.